به گزارشافکارنیوز،بعد از اینکه کریم انصاری فرد پس از مهلت اعلام شده نقل وانتقالات قراردادش را با باشگاه تراکتورسازی منعقد کرد کاشف به عمل آمد که علیرضا حقیقی نیز قراردادش را بعد از زمان تعریف شده نقل و انتقالات با پرسپولیس منعقد کرده است. این را همه می‌دانند که پنج‌شنبه گذشته، ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۲، در بازه زمانی نقل و انتقالات نبوده. نقل و انتقالات فوتبال ایران تا ۲۰ تیرماه ادامه داشت و تا روز پایانی هم خبری از امضای قرارداد حقیقی با پرسپولیس نشد.

یعنی اینکه حقیقی در مهلتی که برای نقل و انتقالات فوتبال ایران تعیین شده بود با پرسپولیس قرارداد نبست. پس او تنها می‌توانست به‌عنوان بازیکن آزاد راهی پرسپولیس شود. با توجه به اینکه حقیقی با روبین کازان قرارداد داشت، پس قطعا بازیکن آزاد محسوب نمی‌شود. مگر اینکه تا روز ۱۵ تیرماه که روز پایانی برای ثبت رضایتنامه بازیکنان خارجی به حساب می‌آمد، رضایتنامه‌اش را ثبت می‌کرد. قانون، قانونی جهانی است برای نقل و انتقالات بازیکنان خارجی و صدور آای تی سی آنها.

این بازه زمانی در ایران تا ۱۵ تیرماه تعریف شده بود اما تا آن روز، خبری از صدور رضایتنامه علیرضا حقیقی از سوی مسوولان روبین کازان نشد. یعنی اینکه روسها تا همین چند روز پیش به حقیقی رضایتنامه نداده بودند. پس حقیقی بهعنوان بازیکن آزاد اجازه نداشت و ندارد با پرسپولیس قرارداد ببندد. این نشان میدهد که انتقال علیرضا حقیقی به پرسپولیس، مغایر با قانون نقل و انتقالات فوتبال ایران بوده و مشخص نیست چرا مسوولان این باشگاه چنین انتقالی را انجام دادهاند.