به گزارش افکارنیوز،بیک زاده گفت: «دفعه قبلی رحمتی و نکونام به من لطف داشتند که رویم را زمین نینداختند و با هم آشتی کردند، اما الان می گویم آشتی آنها الکی و صوری بود. بعید می دانم رابطه اینها با هم بهتر از این بشود.»

او درباره دلایل این دشمنی می گوید: یک عده آدم کوچک و مغرض مدام رفتند حرف بردند و حرف آوردند تا رابطه آنها خراب شد. الان از دست من هم کاری برنمی آید.