به گزارش افکارنیوز،وقتی صحبت از افزایش بلیت ورزشگاه می شود، بایستی پرسید هوادار چه خدماتی در قبال این هزینه دریافت می کند؟ آیا صرف حضور در یک ورزشگاه، خدمات محسوب می شود؟ اکنون بایستی برای چه خدماتی چنین هزینه ای داد؟ برای سرویس های بهداشتی ورزشگاه آزادی باید حداقل پنج هزار تومان و حداکثر ۱۵ هزار تومان خرج کرد؟ برای اتوبوس هایی که همیشه بعد از بازی حضور ندارند تا مردم را به شهر برسانند؟ برای امکانات رفاهی که ندارد باید این مبلغ پرداخت شود؟ برای …؟

امروز هوادار این حق را دارد که از خود بپرسد که بایستی با چه استدلالی تن به این افزایش قیمت دهد. راستی، انجمن ها و کانون های هواداری چه می کنند؟ آیا آنها حق دفاع از حقوق مردمی را ندارند که فقط برای این فوتبال پول خرج می کنند؟ باشگاه ها نباید مطالبه کنند که خدماتی متناسب با شان هوادارانشان ارائه شود؟ و …

حق مردم ما این نیست که هزینه هایی به آنها تحمیل شود؛ اما در قبالش هیچ مسئولیتی برای مدیران نباشد.