به گزارشافکارنیوز،مرحله دیگری از رقابت های لیگ الماس این بار در لندن برگزار شد و دوومیدانی کاران در ماده های مختلف به رقابت پرداختند که در رقابت های پرتاب دیسک، احسان حدادی با پرتاب ۶۴ متر و ۸۸ سانتی متر به عنوان پنجمی بسنده کرد. در این رقابت ها ۹ پرتابگر با هم رقابت کردند که در نهایت پیتر مالاخوفسکی لهستانی با ۶۷ متر و ۳۵ سانتی متر اول شد، مارتین ورینگ از آلمان در جایگاه دوم قرار گرفت و گردکانتر از استونی هم در مکان سوم ایستاد.

احسان حدادی پرتاب های خود را با خطا آغاز کرد و با ثبت دو پرتاب در نهایت با رکورد ۶۴ متر و ۸۸ سانتی متر و در مجموع با چهار خطا مسابقه خود را پایان داد. پرتابگر المپیکی ایران در رده بندی کلی، عنوان چهارمی لیگ الماس را به خود اختصاص داده است.

پرتابهای حدادی در لندن:

پرتاب اول: خطا

پرتاب دوم: ۶۴ متر و ۷۴ سانتی متر

پرتاب سوم: خطا

پرتاب چهارم: خطا

پرتاب پنجم: ۶۴ مترو ۸۸ سانتی متر

پرتاب ششم: خطا
مرحل بعدی لیگ الماس، در استکهلم برگزار خواهد شد.