به گزارشافکارنیوز،جالب است با اینکه همه فکر می کردند کی روش خیلی زود به برزیل رفته اما ۳۰ مربی قبل از او برای دیدن کمپ و محل تمرین به این کشور سفر کرده بودند.

در جلسه کی روش با کفاشیان بزرگترین نگرانی سرمربی تیم ملی از تداخل اردوهای تیم ملی با بازی های لیگ بود. او به کفاشیان گفت: «اگر بازیکنان به اردوی تیم ملی بیایند سرمربی آنها اعتراض می کند و اگر به تمرینات تیمشان بروند تیم ما فلج می شود.»

بعد از این صحبت ها کفاشیان وعده داد که جلسه ای با حضور تاج برگزار کنند و در این مورد تصمیمی جدی بگیرند. در این جلسه اختلاف نظراتی هم به وجود آمد. کمبود بودجه باعث شد که فدراسیون از سرمربی تیم ملی بخواهد که بعضی از برنامه هایش را کنسل کند. همچنین از ۱۲۰ روز اردوی درخواستی کی روش فقط با ۹۰ روز موافقت شده است که حتی احتمال کم شدن این ۹۰ روز هم وجود دارد، اتفاقی که مطمئنا کی روش در برابر آن ساکت نمی نشیند و همانطور که خودش هم پیش از این گفته به این قضیه اعتراض می کند. کفاشیان با تایید این خبر گفت: واقعیت تلخ این است که ممکن است برخی برنامه های تیم ملی هم لغو شود. برنامه های کی روش سنگین است و اردوی خوب در اروپا هزینه زیادی دارد.