به گزارشافکارنیوز،دکتر محمد دادگان، در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود از سوی کمیته انتخاب وزیر ورزش با شما برای حضور در وزارت ورزش و جوانان صحبت شده است، گفت: بله، من به این کمیته رفتم و صحبتی را با نمایندگان رییس جمهور منتخب انجام دادم. فکر می‌کنم همه باید خوشحال باشیم که برای اولین بار معیارهایی از سوی رییس جمهور منتخب برای وزارت ورزش و جوانان اعلام شده که می‌تواند چشم انداز روشنی را پیش روی ورزش کشور ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که این معیارها چیست؟ گفت: دکتر روحانی، چهار معیار اصلی را برای وزیر ورزش و جوانان مد نظر دارد که علاوه بر مدیریت و پایبندی به نظام باید وزیر انتخابی، اخلاقی، متخصص و خوشنام باشد و با مفاسد ورزشی مبارزه کند و بتواند ورزش را به سمت خصوصی سازی هدایت کند. این معیارهای رییس جمهور منتخب است که واقعا باعث خوشحالی است. اگر ملاکها این چنین باشد جدا از این که چه کسی وزیر ورزش میشود باید به فرد منتخب که این معیارها را دارد کمک کرد و من امیدوارم که برای نخستین بار چنین معیارهایی در فردی که انتخاب میشود وجود داشته باشد.