به گزارشافکارنیوز،بوزون که از او به عنوان " مسی آتی " یاد می‌شود، با رد پیشنهاد بارسلونا برای پیوستن به آکادمی این تیم به فلامینگوی برزیل پیوست.

به نوشته روزنامه‌ Globo esporte دلیلی که باعثشده است، این کودک ۱۲ ساله به بارسلونا نرود، این بوده، که بارسا تلاشی برای بردن پدر و مادر این کودک به اسپانیا نکرد.

تکنیک و مهارت بالای این کودک ۱۲ ساله از هم اکنون چشم‌ها را به خود دوخته است.