به گزارشافکارنیوز،با وجود اینکه محمدرضا خلعتبری تمریناتش را با تیم عجمان امارات آغاز کرده اما پرسپولیس و رویانیان همچنان دنبال به دست آوردن این ستاره ملی پوش هستند. البته به نظر می رسد حل مشکل خلعتبری با توجه به مبلغ بالای قرارداد او کار بسیار دشواری است اما رویانیان با فرستادن مدیر بین الملل باشگاه پرسپولیس به دوبی می خواهد این قضیه را به شکلی حل کند که هزینه گزافی نداشته باشد.

رویانیان درباره آخرین وضعیت محمدرضا خلعتبری و اینکه بالاخره این بازیکن پرسپولیسی می شود یا نه گفته:من در دو روز گذشته باز هم چند بار با خلعتبری صحبت کردم و با مدیر برنامههای ایشان نیز در تماسم. منتظرم تا ببینیم آخرین حرف عجمان چیست. من مامور مخصوص و نمایندهای را برای مذاکره فرستادهام که ان شاءالله دست پر به تهران میآید.