به گزارشافکارنیوز،توماس لامل، محل آن را بر روی عکس هایی که او در پرواز اول خود تهیه کرده است، مشخص نموده. بر طبق خبری که از سوی رایزن فرهنگی کشورمان در پاکستان به دست رسید نیز، فردا ساعت ۵:۳۰ صبح توماس لامل توسط بالگرد دوباره در منطقه گشت خواهد زد.