گروه ورزشی

؛ لیست اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال به نهاد ریاست جمهوری جهت دریافت حواله های واردات خودرو با سر و صدای فراوانی همراه شده است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون در لیست ارسالی نام خودش و دبیرکل محبوبش یعنی نبی را هم وارد کرده تا حواله های فوق به این دو عضو برجسته فدراسیون نیز تعلق بگیرد و آنها نیز از این پاداش سهم کوچکی ببرند!

به گزارشافکارنیوز؛ این درحالیست که در این لیست نام اشکان دژاگه تیم ملی با این توجیه که این لیست با توجه سه بازی آخر تنظیم شده، قرار ندارد! برخی از منابع آگاه تاکید می کنند نام برادرزن کفاشیان هم در لیست پاداش تیم ملی وجود دارد.

سیدمصطفی طباطبایی، برادر زن علی کفاشیان است که به طور همزمان سرپرستی تیمملی جوانان و ریاست امور مالی فدراسیون فوتبال را هم عهدهدار است، پیش از این هم شایعه شده بود که رییس امور مالی فدراسیون که با تکذیب کفاشیان روبرو شده بود اما حالا نامش در لیست پاداش ها قرار گرفته است!