به گزارش افکارنیوز، علی کریمی درباره آخرین شرایط مهدی کریمیان اظهار کرد: ما به همراه سایر بازیکنان به بیمارستان رفتیم و شرایط او را جویا شدیم. آن طور که به ما گفتند شرایطش خیلی بهتر از چند ساعت گذشته است.

وی ادامه داد: از همه مردم میخواهم که برای کریمیان دعا کنند که همین طور که تا الان روند بهبودیاش خوب بوده، هرچه زودتر سلامتی خود را به دست بیاورد. ما هم اینجا هستیم و منتظر خبرهای خوشحال کننده میمانیم.