گروه ورزشی

؛ محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس برای فصل جاری تمهیدات ویژه ای اندیشیده تا تیمش به حاشیه های عجیب و غریب فصل گذشته دچار نشود تا بدینوسیله تیمش به موفقیت نزدیکتر شود.

به گزارشافکارنیوز، رویانیان برای این فصل برنامه‌های زیادی دارد تا سرخ‌پوشان را هر طور که شده به عنوان قهرمانی سوق دهد و از همین رو حساب همه چیز را کرده و همه جوانب را در نظر گرفته. او که فصل قبل به واسطه خرج و مخارج هنگفتی که داشت و البته نتوانست موفقیتی کسب کند به شدت از سوی اهالی فوتبال تحت فشار بود، چراکه به خرج و مخارج سنگین، بالا بردن قیمت بازیکنان و در نهایت عدم موفقیت متهم شد.

حالا او پس از نزدیک به دو سال که از حضورش در فوتبال میگذرد به این نتیجه رسیده است که یکی از عوامل مهم عدم نتیجهگیری میتواند به مسائل حاشیهای مربوط شود. مسائل حاشیهای تیمی و حتی شخصی بازیکنان. از همین رو رویانیان برای فصل جاری برنامههای ویژهای جهت کنترل سرخ پوشان در نظر دارد. تکتک بازیکنان، از باتجربههایی مانند حسینی، رضایی، نوروزی، بنگر و& تا جوانترهایی مانند عالیشاه، غریبی، صادقیان و حتی عباس زاده به شدت تحت کنترل نیروهای رویانیان هستند. آنهم به این دلیل که دچار حاشیههای احتمالی شخصی نشوند و هر حرکتشان توسط چند نیرو (نه یک نیرو) بصورت جدی کنترل میشود.