بنابراین گزارش ، از بازيکناني که در شرايط فنی خوب به سر می برند يا سابقه ي حضور در تيم هاي باشگاهي يا مدارس فوتبال را دارند ، براي پذيرش در تيم های مذکور جهت انجام تست فنی دعوت به عمل می آید.

علاقه مندان می توانند جهت انجام امور تست، در روز پنج شنبه مورخ ۱۷/۵/۹۲ راس ساعت ۱۶ به آدرس: مشهد- انتهای بولوار دانشجو- زمین چمن مرکز تربیت معلم ثامن الحجج(ع) حضور به هم رسانند.