به گزارش افکار به نقل از فارس، چین میزبان بازی ها با ۸ طلا و ۲ برنز همچنان اول است، روسیه با کسب ۷ مدال طلا، ۶ نقره و ۶ برنز در جای دوم قرار دارد و ژاپن با ۲ مدال طلا، ۷ نقره و ۴ برنز جایگاه سوم را در اختیار دارد.
اوکراین با ۲طلا، ۲ نقره و ۴ برنز، فرانسه با ۲ طلا، ۲ نقره و یک برنز، آلمان و هلند هر کدام با ۲ طلا، یک نقره و یک برنز به ترتیب در مکان های چهارم تا هفتم ایستادند.
ماکائو نیز با ۲ طلا و یک برنز هشتم است.
ایران با یک مدال طلا فرشاد عربی، ۲ نقره احسان پیغمبری و حمید رضا قلی پور و برنز سجاد عباسی که در بخش ووشو بدست آمد در رده نهم ایستاد.