به گزارش افکارنیوز،ترکیب تیم های ایران در این مسابقات که روزهای ۲۹ مرداد ماه تا سه شهریورماه برگزار می شود، به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:


۴۲ کیلو: پویا ناصرپور

۴۶ کیلو: محمد سلطانی منفرد

۵۰ کیلو: میثم دلخانی

۵۴ کیلو: محمد مرادالیاسی

۵۸ کیلو: حسین اسدی

۶۳ کیلو: محمود حبیبی

۶۹ کیلو: کیوان رضایی

۷۶ کیلو: مهدی ابراهیمی

۸۵ کیلو: محمد بیرانوند

۱۰۰ کیلو: امیرحسین حسینی

سرمربی: مجید جهاندیده

مربیان: عباس مهرانپور، ماشاءالله عرب، عادل کشکولی و علیرضا چمیانی

سرپرست: سیدموسی طباطبایی

کشتی آزاد:

۴۲کیلو: یونس امامی

۴۶ کیلو: خیرالله قهرمانی

۵۰ کیلو: ابوالفضل حاجی‌پور

۵۴ کیلو: حسین خدپور

۵۸ کیلو: جمال عبادی

۶۳ کیلو: علی اسماعیل‌پور

۶۹ کیلو: کامران قاسم‌پور

۷۶ کیلو: علی موجرلو

۸۵ کیلو: حسین شهبازی

۱۰۰ کیلو: علی اصغر اکبری

سرمربی: سیدمراد محمدی

مربیان: تورج ظفری، مجید نصرتی، علیرضا رضایی منش

سرپرست: سید جعفر موسوی