به گزارش افکارنیوز، سعید سوادی علت قطع برق ورزشگاه آزادی را نوسان برق شهری عنوان کرد.

وی در مورد دودی که در ورزشگاه آزادی پس از وصل برق ایجاد شده بود، گفت: این دود ناشی از استارت ژنراتورهای ورزشگاه بود.

* سیموئز و دون گاسپارت مربیان تیم ملی پس از آمدن برق به سرعت ورزشگاه آزادی را ترک کردند.

*دیدار دو تیم با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید. در دقیقه ۷۸ حدود ۵ دقیقه برق ورزشگاه قطع شد.