گروه ورزشی- این روز‌ها باشگاه استقلال به شدت دچار مشکلات مالی شده و حتی گوران لاوره به همین دلیل و البته بدقولی باشگاه در جهت پرداخت حق و حقوقش برای دومین بار از تمرین با سایر استقلالی‌ها سرباز زد. در همین رابطه استقلالی‌ها برای رفع و رجوع مشکلات خود به شدت چشم به کمک سازمان داشتند اما این کمک نقدی به رغم پیگیری‌های فتح ا…‌زاده به باشگاه پرداخت نمی‌شد. فتح ا…‌زاده برای دریافت این کمک دست به دامان خیلی‌ها شد اما وقتی نتیجه‌ای نگرفت، با پیشنهادی از سوی فرهاد مجیدی کاپیتان تیمش روبرو شد که به او تاکید کرد می‌تواند این پول را زنده کند، به شرط اینکه مطالبات سال گذشته‌اش پرداخت شود. پیشنهادی که فتح ا…‌زاده به واسطه قرار گرفتن در تنگنا چاره‌ای جز پذیرش آن نداشت.

به گزارشافکارنیوز؛ پس از موافقت مدیرعامل آبیها، مجیدی به واسطه ارتباطات خود مبلغ یک میلیارد تومان از وزارت ورزش برای استقلالیها کمک گرفت و ابتدا مبلغ ۲۵۰ میلیون از طلب سال گذشته خود به اضافه ۲۵۰ میلیون از مبلغ قرارداد این فصل خود را از آن کم کرد و سپس الباقی آن را به باشگاه داد تا مدیرعامل آبیها با استفاده از مابقی باقی مانده، بتواند طلب چند نفر از دانه درشتهای تیم نظیر صادقی و رحمتی را پرداخت کند اما با توجه به کمبود مبلغ فوق نتوانست مطالبات آندو تیموریان و گوران لاوره دو طلبکار بزرگ و ناراضی این روزهای تیمش را پرداخت کند تا کماکان بخش عمدهای از دغدغههایش ادامه داشته باشد. فتحا...زاده این روزها به شدت به دنبال تهیه پول برای تیموریان و لاوره است.