به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار به نقل از فردا شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي در حالي به استان البرز منتقل شد كه علت عدم انتقال اين شركت به منطقه اي محروم موجبات آغاز انتقادها را فراهم كرد. اين انتقال در حالي كارشناسانه عنوان شده كه اين شركت به چند كيلومتري شهر تهران منتقل شده و موثر بودن و كارشناسي ناميدن اين طرح، نامشخص است. از سوي ديگر، اينكه چرا اين شركت به منطقه‌اي محروم منتقل نشده، خود جاي تعجب و پرسش دارد. از همين رو سيد مصطفي هاشمي طبا موسس شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي در گفتگو با خبرنگار سرويس ورزشي «فردا» با انتقاد از حركت صورت گرفته توسط سازمان تربيت بدني خاطر نشان كرد: از ابتدا زماني كه بنده اين شركت را تاسيس كردم هدف اوليه و اصلي آن تجهيز و نگهداري اماكن ورزشي بود نه توسعه و ساخت ساز آنها. وي همچنين ادامه داد: كار اصلي اين شركت اين است كه به رسيدگي و نگهداري هر چه بهتر اماكن ورزشي بپردازند و توسعه نيز بايد به صورت متمركز در استان ها انجام شود. از همين رو زماني كه همه كارها به صورت متمركز توسط يك مجموعه انجام شود موجب ايجاد فساد مي شود. هاشمي طبا در ادامه اعلام كرد: من در كل با بحث انتقال نهاد هاي حكومتي مخالفم و معتقدم كه نهاد هاي حاكميتي بايد در مركز باشند و ماندن بسياري از شركت ها در تهران ضروري است. رئيس سابق سازمان تربيت بدني گفت: حالا اگر هم قرار است كه شركت توسعه به خارج از تهران منتقل شود من اين سوال را دارم كه چرا البرز را انتخاب كرده اند؟ مگر استان هايي چون ايلام و سيستان و بلوچستان چه ايرادي داشتند كه اين مجموعه نمي توانست به آنجا منتقل شود. هاشمي طبا در پايان عملكرد شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي را ناموفق خواند و افزود: برخي طرح هاي دولتي وجود دارند كه بايد در نهادهاي دولتي باقي بمانند. خصوصي سازي شركت توسعه نيز همينگونه است. اين طرح ها بايد دولتي باقي بمانند و فقط اجرا شدن آنها بايد به دست پيمانكاران خصوصي واگذار شود. از همين رو اين شركت نمي تواند خصوصي شود.