به گزارشافکارنیوز: محمد حسین کنعانی، افشین اسماعیل‌زاده و میلاد کمند‌دانی با باشگاه پرتغالی بیرامار قرارداد امضا کردند. این تیم سال قبل در دسته اول لیگ پرتغال حضور داشت اما با سقوط به دسته دوم امسال فعالیت خود را در این رده دنبال می‌کند.

مجید پیشیار مالک و مدیرعامل این باشگاه است. محمد حسین کنعانی و افشین اسماعیل‌زاده امروز برای حضور در تمرینات بیرامار به پرتغال سفر می‌کنند و میلاد کمنددانی چند روز آینده قرار است به پرتغال برود. وی به دلیل مشکلات پاسپورتی امروز نمی تواند راهی این کشور شود.

این بازیکنان به صورت قرضی به این تیم می روند.

در جلسه امروز امین پیشیار رئیس هیئت مدیره این باشگاه در جلسه حاضر بود. همچنین حمید استیلی و محمد پنجعلی هم در این نشست حضور داشتند.

براي ثبت قرارداد امضاي اين بازيکنان که در باشگاه پرسپوليس انجام شد محمد رويانيان حضور داشت.