گروه ورزشی

؛ بعد از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به حمایت قاطعانه آیت الله هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت با وی و جلسات متعدد میان این دو همه منتظر بودند که تا از خانواده هاشمی فردی در کابینه دکتر روحانی حضور داشته باشد که البته روحانی ترجیح داد با توجه به فضای موجود در بدنه سیاسی کشور از چنین تصمیمی اجتناب کند.

با این وجود ظاهرا قرار است تا از افراد خانواده هاشمی و فرزندانش در بدنه تیم دولت استفاده شود. همزمان با قوت گرفتن زمزمه‌هایی درباره شهردار شدن محسن هاشمی، ظاهرا فائزه هاشمی دیگر فرزند آیت ا… در حوزه ورزش نیز سمت مهمی خواهد گرفت.

به گزارشافکارنیوز؛ در همین رابطه دختر هاشمی رفسنجانی به همراه شماری از معاونان اسبق ورزش بانوان در سازمان تربیت بدنی با صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان جلسه برگزار کردند. فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی به همراه شماری از معاونان اسبق ورزش بانوان در سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش رفت و ساعاتی با سیدرضا صالحی امیری سرپرست وزرات ورزش جلسه برگزار کرد.

از مفاد این جلسه و گفتوگوی سرپرست وزارت ورزش با فائزه هاشمی خبری در دسترس نیست اما برخی از منابع آگاه معتقدند سرپرست وزارت ورزش و جوانان میخواهد فائزه هاشمی در وزارت ورزش در بخش ورزش بانوان سمتی بگیرد و در این بخش فعالیت کند. گفته میشود که فائزه هاشمی به عنوان قائم مقام وزارت ورزش مدنظر صالحی امیری است و سرپرست وزارت ورزش که روابط نزدیکی با دکتر روحانی دارد، پس از مشاوره با رئیس جمهور تصمیمی دارد که از فائزه هاشمی در این پست استفاده کند و این دیدار به همین منظور برگزار شده است.