به گزارش افکارنیوز:غلامرضا بهروان، مسئول کميته مسابقات سازمان ليگ از سوي اين سازمان به عنوان رئيس ستاد ساماندهي و برگزاري دربي هفتادوهفتم پايتخت که روز جمعه ۱۵ شهريور در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود، انتخاب شد.