گروه ورزشی - سازمان محیط زیست یکی از معدود حوزههایی است که هنوز مدیریت جدید آن توسط دولت یازدهم مشخص نشده است. در هفتههای اخیر اسامی متعددی برای صدارت بر این سازمان پردردسر و البته کلیدی مطرح شده؛ از معصومه ابتکار رئیس اسبق این سازمان در دولت خاتمی گرفته گرفته تا محمدباقر قالیباف شهردار فعلی تهران اما ظاهرا دکتر روحانی برای مدیریت این سازمان حساس، گزینههای دیگری را مدنظر دارد. گزینههایی که مطرح شدن نام آنها سبب حیرت همگان شده است.

به گزارش افکارنیوز؛ ظاهرا نام سردار رویانیان و صالحی امیری نیز در فهرست اولیه گزینههای محیط زیست به چشم میخورد! محمد رویانیان و صالحی امیری دو تن از مدیران عرصه ورزش روزهای آخر خود را در ورزش تجربه میکنند و بزودی جای خود را به نفرات دیگری خواهند داد. رویانیان بعد از دو فصل پرسروصدا و صدالبته ناکام از پرسپولیس میرود تا مدیر تازه نفس روی صندلی مدیریت سرخها بنشیند. صالحی امیری نیز به رغم حضور ناگهانی و البتهه کوتاهش در سمت سرپرست وزارت ورزش و جوانان از این سازمان پردردسر و پرمشغله رفتنی است. گفته میشود رییس جمهور که ابتدا صالحی امیری را به عنوان رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در نظر داشت و پس از رای نیاوردن محمد علی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، نجفی را به گردشگری و صالحی را به ورزش فرستاد، اگر به این نتیجه برسد که مجلس به صالحی امیری به عنوان وزیر ورزش و جوانان رای اعتماد نخواهد داد، سرپرست فعلی وزارت ورزش را به ریاست سازمان محیط زیست منصوب خواهد کرد. اما اگر قرار باشد صالحی امیری پس از رایزنیهای لازم، به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شود، دکتر روحانی برای ریاست محیط زیست به سایر گزینهها فکر خواهد کرد. گزینههایی که که نام سردار رویانیان هم در میانشان وجود دارد تا رویانیان پس از خروج از عرصه ورزش، این بار هم در یک حوزه ناآشنا و غریبه فعالیت خود را ادامه دهد!