گروه ورزشی

- غیبت یکباره در باشگاه قدیمی تهرانی که اخیرا هم تغییر نام داده، غیر منتظره بود و بعد از گذشت هفت هفته از رقابت‌های لیگ بر‌تر از جابه جایی و تغییر مدیر رسانه‌ای این تیم رمز گشایی شده است.

به گزارشافکارنیوز; مدیر رسانه‌ای باشگاه لیگ برتری که وابستگی اقتصادی به یکی از غول‌های نفتی پرحرف و حدیثایران دارد، بعد از یک فصل حضور در این تیم، کاملا بی‌سروصدا چمدان‌هایش را به مقصد سیدنی بست و راهی استرالیا شد! مسئولان این باشگاه لیگ برتری که نتایج فوق العاده ضعیفی هم در هفت هفته گذشته لیگ کسب کرده‌اند، بلافاصله بعد از این اتفاق یکی از خبرنگاران سیما را بعنوان مدیر رسانه‌ای جدید انتخاب کردند.

گذشت زمان ثابت کرد که مدیر رسانهای سابق تیم لیگ برتری با هدف پناهندگی به کشور استرالیا سفر کرده و حتی این موضوع را صراحتا در صفحه اجتماعی خودش اعلام کرده است. خبرها حکایت از این دارد که در شکل گیری این اتفاق، ردپای مسئولان ارشد باشگاه و دلال نفتی دیده میشود. نکته جالب توجه اینکه نام این فرد که فعالیت رسانهای هم دارد، همچنان در یکی از روزنامههای ورزشی که اخیرا تغییراتی را هم داشته، دیده میشود!