به گزارشافکارنیوز، گاتزتادلوسپرت در پی کسب نتایج بسیار ضعیف تیم پالرمو خبر اخراج گاتوزو سرمربی این تیم در رسانه های خبری ایتالیا تقویت شد که در ادامه آن، مائوریتزیو زامپارینی رییس باشگاه پالرمو گفت:برخلاف آنچه که منتشر شده باید اعلام کنم ه من هرگز به دنبال اخراج گاتوزو سر مربی تیم نبوده ام و این تصمیم را گامی به عقب برای تیم خود می دانم.من به دنبال کمک کردن به گاتوزو هستم و تلاش خواهم کرد تا زمینه کاری بهتر او را برای رسیدن به موفقیت بیشتر از گذشته فراهم کنم زیرا به تواناییهای او اطمینان دارم.