به گزارش افکارنیوز، با خروج مسعود اوزیل از رئال مادرید و پیوستنش به آرسنال و همچنین بازگشت کاکا به میلان، شماره ۱۰ و ۸ رئال بدون صاحب ماند.

بر اساس گزارش کانال پلاس ايسکو شماره ۱۰ را در اختيار خواهد گرفت در حالي که لوکا مودريچ شماره ۸ را برميدارد. رئال مادريد هنوز شمارههاي بازيکنان را تأييد نهايي نکرده است. ايسکو تاکنون شماره ۲۳ را بر تن ميکرد و شماره مودريچ هم ۱۹ بود.