به گزارش افکارنیوز، چند هفته پيش بود كه امير قلعه نويي و عليرضا عليپور با هم به مشكل خوردند و تمام اين مشكلات هم مربوط مي شد به يكي از دوستان قلعه نويي و البته پشت پرده استفاده از توپ هاي آل اشپورت. اين اختلافات به حتي كار را به مصاحبه طرفين عليه يكديگر كشاند. تا جايي كه پاي سيل هم به ميان آمد و طرفين به يكديگر گفتند اگر سيل ، به فوتبال نمي آوردت كجا مي رفتي؟ اين اختلافات اما يك نتيجه براي امير قلعه نويي داشت. حرفهاي او و البته فشاري كه به مسئولان استقلال وارد كرد باعث شد تا قرارداد باشگاه با توليدي آل اشپورت لغو شود و استقلال از البسه مجيد، دوست صميمي امير قلعه نويي استفاده كند. اين اتفاق افتاد و حالا شنيده مي شود چند روز پيش، دوستان مشتركي مثل فتح اله زاده، امير و عليپور را با هم آشتي داده اند. اين آشتي كنان مخفيانه انجام شده و از اين پس نبايد شاهد دعوا و اختلافات بي شمار طرفين باشيم. شايد به همين دليل است كه عليپور چند روزي را سكوت كرده و امير قلعه نويي ديگر درباره ستاد منشور ، آل اشپورت و عليپور حرفي نمي زند.