به گزارش افکارنیوز، طبق این قرعه‌کشی تیم‌های برزیل و اسلواکی ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران و امارات و هندوراس اولین بازی این مسابقات را برگزار می‌کنند اما بازی افتتاحیه جام پانزدهم ساعت ۲۰ همان روز به وقت محلی و ۲۰:۳۰ به وقت تهران، بین دو تیم امارات و هندوراس در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی برگزار خواهد شد.

در گروه اول مسابقات امارات، هندوراس، برزیل و اسلواکی حضور دارند. در گروه دوم تیم‌های اروگوئه، نیوزلند، ساحل عاج و ایتالیا، در گروه سوم تیم‌های کرواسی، مراکش، پاناما و ازبکستان و در گروه چهارم تیم‌های تونس، ونزوئلا، روسیه و ژاپن و در گروه پنجم کانادا، اتریش، ایران و آرژانتین همگروه شده‌اند. در گروه ششم نیز تیم‌های مکزیک، نیجریه، عراق و سوئد قرار گرفته‌اند. بازی‌های گروه اول در ابوظبی، گروه دوم در راس‌الخیمه، گروه سوم در فجیره و گروه چهارم نیز به میزبانی شارجه برگزار می‌شود.

دو بازی اول تیم ایران در دبی و بازی آخر تیم کشورمان در العین برگزار خواهد شد. بازی‌های گروه ششم این تورنمنت هم در شهر العین انجام می شود. برنامه برنامه کامل جام جهانی نوجوانان(زیر ۱۷ سال) ۲۰۱۳ امارات به شرح زیر اعلام شده است.(ساعت دیدارها به وقت تهران است):

بازی اول گروه‌ها، پنجشنبه – ۲۵ مهر ۹۲
گروه اول:
برزیل - اسلواکی، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
امارات - هندوراس، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه دوم:
اروگوئه - نیوزلند، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه
ساحل عاج - ایتالیا، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

جمعه – ۲۶ مهر ۹۲
گروه سوم:
کرواسی - مراکش، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
پاناما - ازبکستان، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

گروه چهارم:
روسیه - ژاپن، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
تونس - ونزوئلا، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

شنبه ۲۷ مهرماه ۹۲
گروه پنجم:
کانادا - اتریش، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه الرشید شهر دبی
ایران - آرژانتین، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه الرشید شهر دبی

گروه ششم:
مکزیک - نیجریه، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین
عراق - سوئد، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

بازی دوم:
یکشنبه - ۲۸/۰۷ / ۹۲
گروه اول
اسلواکی - هندوراس، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
امارات - برزیل، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

گروه دوم
اروگوئه - ساحل عاج، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه
ایتالیا - نیوزلند، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

دوشنبه – ۲۹ مهر ۹۲
گروه سوم
کرواسی - پاناما، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
ازبکستان - مراکش، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره

گروه چهارم:
تونس - روسیه، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
ونزوئلا - ژاپن، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه – ۳۰ مهر ۹۲
گروه پنجم
کانادا - ایران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه الرشید شهر دبی
آرژانتین - اتریش، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه الرشید شهر دبی

گروه ششم:
مکزیک - عراق، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین
سوئد - نیجریه، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

بازی سوم:
چهارشنبه – اول آبان ۹۲
گروه اول
امارات - اسلواکی، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
هندوراس - برزیل، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

گروه دوم:
نیوزلند - ساحل عاج، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
ایتالیا - اروگوئه، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

پنجشنبه – دوم آبان ۹۲
گروه سوم:
ازبکستان - کرواسی، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه فجیره شهر الفجیره
مراکش - پاناما، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه شارجه شهر شارجه

گروه چهارم:
ژاپن - تونس، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
ونزوئلا - روسیه، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

جمعه – سوم آبان ۹۲
گروه پنجم:
آرژانتین - کانادا، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه الرشید شهر دبی
ایران - اتریش، ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

مرحله یک هشتم نهایی

دوشنبه شش آبان ۹۲، ساعت ۱۷ به وقت تهران

* بازی شماره ۳۷، تیم دوم گروه دوم - تیم دوم گروه ششم، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
* بازی شماره ۳۸، تیم اول گروه چهارم - بهترین تیم سوم گروه‌های دوم، پنجم و ششم، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

ساعت ۲۰ به وقت تهران
* بازی شماره ۳۹، تیم اول گروه اول - بهترین تیم سوم گروه‌های سوم، چهارم و پنجم، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی
* بازی شماره ۴۰، تیم دوم گروه اول - تیم دوم گروه سوم، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه ۷ مهر ۹۲، ساعت ۱۷ به وقت تهران

* بازی شماره ۴۱، تیم اول گروه دوم - بهترین تیم سوم گروه‌های اول، سوم و چهارم، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه
* بازی شماره ۴۲، تیم اول گروه سوم - بهترین تیم گروه‌های اول دوم و ششم، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

ساعت ۲۰ به وقت تهران
* بازی شماره ۴۳، تیم اول گروه پنجم - تیم دوم گروه چهارم، ورزشگاه الرشید شهر دبی
بازی شماره ۴۴، تیم اول گروه ششم - تیم دوم گروه پنجم، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

مرحله یک چهارم نهایی
جمعه ۱۰ آبان ۹۲، ساعت ۲۰ به وقت تهران

* بازی شماره ۴۵، برنده بازی شماره ۳۹ - برنده بازی شماره ۳۷ - ورزشگاه الرشید شهر دبی
جمعه ۱۰ آبان ۹۲، ساعت ۱۷ به وقت تهران

* بازی شماره ۴۶، برنده بازی شماره ۴۰ - برنده بازی شماره ۳۸ - ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

شنبه ۱۱ آبان ۹۲، ساعت ۲۰ به وقت تهران

* بازی شماره ۴۷، برنده بازی شماره ۴۱ - برنده بازی شماره ۴۴، ورزشگاه ورزشگاه شارجه شهر شارجه

شنبه ۱۱ آبان ۹۲، ساعت ۱۷ به وقت تهران

* بازی شماره ۴۸، برنده بازی شماره ۴۳ - برنده بازی شماره ۴۲، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

مرحله نیمه نهایی
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۲، ساعت ۲۰ به وقت تهران

* بازی شماره ۴۹، برنده بازی شماره ۴۶ - برنده بازی شماره ۴۷، ورزشگاه الرشید شهر دبی

سه‌شنبه ۱۴ آبان ۹۲، ساعت ۱۷ به وقت تهران

* بازی شماره ۵۰، برنده بازی شماره ۴۸ - برنده بازی شماره ۴۵، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

جمعه ۱۷ آبان ۹۲
رده‌بندی

* بازی شماره ۵۱، بازنده بازی ۴۹ - بازنده بازی ۵۰، زمان و مکان این بازی از سوی فیفا هنوز اعلام نشده است.

جمعه ۱۷ آبان ۹۲، ساعت ۲۰ به وقت تهران
فینال

بازی شماره ۵۲، برنده بازی ۴۹ - برنده بازی ۵۰، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی