گروه ورزشی

- جلسه دکتر صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش با روسای فدراسیون‌ها یک اتفاق جالب در دل خود داشت و اظهارات قاطعانه آقای سرپرست وزارت ورزش نشان داد که صالحی امیری برخلاف سایر مدیران این حوزه برای ماندن در صندلی وزارتخانه دست و پا نمی‌زند و به هر مسیری متوسل نمی‌شود.

به گزارشافکارنیوز؛یکی از حاشیه‌های این مراسم صحبت‌های ناطق نوری، رئیس فدراسیون بوکس بود. در حالی که وی یکی از کسانی به شمار می‌رفت که در عدم رای اعتماد مجلس به سلطانی فر نقش بسزایی داشت، در مراسم برای حمایت از صالحی در مجلس اعلام کرد و گفت تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا وی به عنوان وزیر معرفی شود و رای اعتماد بگیرد.

ناطق حتی از هاشمی هم در جلسه به عنوان یکی از نمایندگانی که در این مسیر به او کمک خواهد کرد نام برد، اما صحبتهای صالحی در پاسخ به ناطق جالب بود. وی گفت تمایلی ندارد برای کسب رای اعتماد جلوی هر شخصی خم و راست شود!