به گزارش افکارنیوز، محمد فنایی گفت: سپردن قضاوت این بازی مهم به داوران ایرانی باعثاحترام به کشورمان و حفظ حرمت فوتبالمان می شود خوشبختانه داوران ایرانی از قضاوت این بازی دراین سال ها به خوبی برآمده اند.

من هم وقتی در داربی ایران سوت می زدم جو سنگینی در ورزشگاه حاکم بود ولی این فضای شهر آورد باعثشد تا بتوانم در فینال جام جهانی نیز به خوبی قضاوت کنم.

وی در ادامه افزود: در زمانی که داوران خارجی برای قضاوت مهم ترین بازی داخلی کشورمان به ایران می آمدند در آن زمان بسیار متضرر شدیم زیرا وقتی از داوران داخلی خودمان برای قضاوت این بازی استفاده نمی کردیم این شک و شبهه ایجاد می شد که داوران ایرانی نمی توانند از عهده بازی های مهم بین المللی نیز در آیند شانس قضاوت شهر آورد با داوران با تجربه است.

فنايي در ادامه تصريح کرد: همه ي داوران جوان ايراني آرزومند داوري اين بازي مهم هستند اما شانس قضاوت اين بازي براي داوران جوان کمتر و مطمئنا قضاوت به داوران با تجربه که داوري اين بازي را در کارنامه خود دارندمي رسد.