به گزارش افکارنیوز، محمد رویانیان اخیرا در مصاحبه ای رتبه استقلال در رنکینگ جهانی را زیر سوال برد و کمی بعد نیز مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بیانیه ای منتشر کرد و اظهارات رویانیان را ناشی از فوتبالی نبودن وی عنوان کرد.

سر رشته داری در بخشی از بیانیه برای توضیح دلیل رتبه بالای استقلال از واژه لگاریتم استفاده کرد که احتمالا منظور وی الگوریتم بوده است.

این اشتباه باعثشد تا رویانیان به متلک بگوید: ایشان چون سر رشته دارند، اینگونه از لگاریتم صحبت کرده اند. ضمن اینکه بنده دو سال در فوتبال بودم و هنوز فوتبالی محسوب نمی شوم.

وی افزود: البته من توضیح ندادم. بلکه از فوتبالی ها خواستم دلیل رتبه بالای استقلال را به من بگویند. فوتبالی هایی که علم و تخصص دارند نه آقای سر رشته داری!