به گزارش افکارنیوز، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از بیست و هشتم مهر ماه در شهر " وروکلاو " لهستان برگزار می‌شود و فدراسیون جهانی برنامه رقابت‌ها را در دو بخش مردان و زنان اعلام کرد. این رقابت‌ها از بیست و هشتم مهر ماه و با رقابت وزنه‌برداران گروه C دسته ۵۶ کیلوگرم آغاز و در پنجم آبان ماه با رقابت وزنه‌برداران گروه A دسته ۱۰۵ + کیلوگرم به پایان می‌رسد.

** برنامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهاند در بخش مردان به شرح زیر است:

(ساعت‌ رقابت‌ها به وقت لهستان)

* یکشنبه ۲۸ مهر ماه

۱ - گروه C، دسته ۵۶ کیلوگرم، ساعت ۱۷

۲ - ‌ گروه B، دسته ۵۶ کیلوگرم، ساعت ۱۹

* دوشنبه ۲۹ مهر ماه

۱ - گروه C، دسته ۶۲ کیلوگرم، ساعت ۱۴

۲ - ‌ گروه A، دسته ۵۶ کیلوگرم، ساعت ۲۰

* سه‌شنبه ۳۰ مهر ماه

۱ - گروه C، دسته ۶۹ کیلوگرم، ساعت ۱۰

۲ - ‌ گروه B، دسته ۶۲ کیلوگرم، ساعت ۱۴

۳ - گروه A، دسته ۶۲ کیلوگرم، ساعت ۲۰

* چهارشنبه اول آبان ماه

۱ - گروه B، دسته ۶۹ کیلوگرم، ساعت ۱۰

۲ - ‌ گروه A، دسته ۶۹ کیلوگرم، ساعت ۲۰

۳ - گروه C، دسته ۷۷ کیلوگرم، ساعت ۲۲

* پنجشنبه دوم آبان ماه

۱ - گروه B، دسته ۷۷ کیلوگرم، ساعت ۱۲

۲ - ‌ گروه C، دسته ۸۵ کیلوگرم، ساعت ۱۴

۳ - گروه A، دسته ۷۷ کیلوگرم، ساعت ۲۰

۴ - گروه B، دسته ۸۵ کیلوگرم، ساعت ۲۲

* جمعه سوم آبان ماه

۱ - گروه C، دسته ۹۴ کیلوگرم، ساعت ۱۰

۲ - گروه A، دسته ۸۵ کیلوگرم، ساعت ۱۷

* شنبه چهارم آبان ماه

۱ - گروه C، دسته ۱۰۵ کیلوگرم، ساعت ۱۰

۲ - ‌ گروه C، دسته ۱۰۵ + کیلوگرم، ساعت ۱۰

۳ - گروه B، دسته ۹۲ کیلوگرم، ساعت ۱۲

۴ - گروه B، دسته ۱۰۵ کیلوگرم، ساعت ۱۴

۵ - گروه A، دسته ۹۴ کیلوگرم، ساعت ۱۷

* یکشنبه پنجم آبان ماه

۱ - گروه B، دسته ۱۰۵ + کیلوگرم، ساعت ۱۰

۲ - ‌ گروه A، دسته ۱۰۵ کیلوگرم، ساعت ۱۳

۳- گروه A، دسته ۱۰۵+ کيلوگرم ، ساعت ۱۶