به گزارش افکار به نقل از رهوا، ستاره سرشناس و سال‌های دور باشگاه استقلال تهران(ع - ا) که احتمالا نمی‌دانست مجازات قانونی و نگهداری ۴۰ گرم کراک چیست، در اعتراف خود گفت: اواخر دوران فوتبالم به سمت اعتیاد گرایش پیدا کردم و برای مصرف مواد مخدر به پاتوق‌های خاصی رفتم هر روز در این پاتوق‌ها، با دختران متفاوتی آشنا می‌شدم و مواد مخدر بیشتر مصرف می‌کردم تا این که دیدم یک معتاد تمام عیار شدم و از دوستانم یاد گرفتم چگونه برای مصرف شخصی خودم کراک بسازم!
این فوتبالیست سابق استقلال که آخرین بار در تیم شهرستانی پاس بازی می‌کرد اتهام ساخت کراک را پذیرفت اما نمی‌دانست چه مجازاتی منتظرش است!
به گفته بازپرس شهریاری از شعبه ۷ دادرسی امور جنایی تهران این فوتبالیست قبل از آن که مجازات قانونی نگهداری ۴۰ گرم کراک را بداند جرم خود را پذیرفت و اصرار کرد خودش کراک تولید می‌کند، اما وقتی شنید طبق بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات کسی که بیش از ۳۰ گرم ماده از نوع هرویین یا کراک را نگهداری کند اعدام و مصادره اموال است، دست و پای خود را گم کرد و ترسید!
در حال حاضر با توجه به نوع جرم این فوتبالیست، پرونده او در اختیار دادگاه انقلاب تهران قرار گرفته و با استناد به قانون که برای نگهداری ۴۰ گرم کراک مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته است احتمالا باید منتظر صدور حکم خود باشد … مگر آن که حقیقت چیز دیگری غیر از اعترافات اولیه این فوتبالیست باشد.