فردوسی‌پور که بامداد سه‌شنبه و در لحظات پایانی برنامه به ناگهان خشمگین شد، لحظاتی قبل از اینکه روی صحنه بیاید با مدیر پخش شبکه ۳ اختلاف پدا کرده بود و صدای‌شان را برای هم بالا برده بودند.

فردوسی‌پور برای تکمیل برنامه‌اش نیاز به ۷ دقیقه وقت اضافه داشت اما مسئول پخش شبکه اصرار داشت راس ساعت ۱:۳۵ دقیقه آنتن از فردوسی‌پور گرفته می‌شود.

او حتی اصرار داشت اگر تا قبل از این ساعت، عادل برنامه را تمام نکند، شبکه وسط برنامه هم که باشد، نود را قطع می‌کند؛ اتفاقی که خشم فردوسی‌پور را به همراه داشت.

البته مدیر پخش شبکه ۳ هم برای رفتار خود دلیلی داشت؛ «عادل همیشه در کنداکتور ۳ ساعت زمان می‌خواهد اما هر بار باید به او ۳۰ دقیقه وقت اضافه بدهیم. طولانی شدن برنامه دایی و به تاخیر افتادن ویژه برنامه‌های سحر مشکلات فراوانی برای مدیران شبکه ایجاد کرد. اگر وقت بیشتر می‌خواهد باید از همان سر شب به شبکه اعلام کند.»

دیگر مشکل فردوسی‌پور با مسئول پخش برنامه بر سر مصاحبه کریمی بود که بعد از توصیه‌های یکی ازمدیران سابق این شبکه، اجازه پخش نگرفته بود اما عادل تمام آن حرف‌ها را روی آنتن بازگو کرد و خشم مدیران پخش را برانگیخت.

اگرچه عادل تمام ساعات اداری سهشنبه را خواب بود و به شبکه نرفت اما همکاران او معتقدند فردوسیپور برای این رفتارش توبیخ خواهد شد و حتی اگر مشکلی برای پخش نود ایجاد نشود او جریمه سنگینی را باید بپردازد.