به گزارش افکارنیوز، هیئت مدیره باشگاه با توجه به درخواست های مکرر علی رضا رحیمی مبنی بر استعفا از مدیریت باشگاه و عدم تمدید قرارداد، با استعفای او موافقت کرد.

هیئت مدیره سپاهان با سپاس از زحمات و تلاش های بی وقفه علیرضا رحیمی در راه موفقیت باشگاه، برای وی آرزوی موفقیت و سرافرازی کرد.