به گزارش افکارنیوز، فدراسیون جهانی کشتی(فیلا) جدید‌ترین رده‌بندی خود را(ماه سپتامبر) در کشتی فرنگی پیش از آغاز رقابت‌های جهانی اعلام کرد که امیر علی‌اکبری از ایران با عنوان چهارم در وزن ۱۲۰ کیلوگرم بهترین رتبه را در میان کشتی‌گیران ایرانی دارد.

در این رده‌بندی هادی علیزاده پورنیا(۷۴ کیلوگرم) از رده ششم ماه قبل به رده پنجم صعود کرده است اما شیرزاد بهشتی‌طلا(۵۵ کیلوگرم)، طالب نعمت‌پور(۸۴ کیلوگرم)، مهدی علیاری(۹۶ کیلوگرم) و امیر علی‌اکبری(۱۲۰ کیلوگرم) رتبه‌های دوازدهم، چهاردهم، هشتم و چهارم ماه قبل خود را حفظ کرده‌اند. همچنین محمد نوربخش(۶۰ کیلوگرم) از رده سیزدهم ماه گذشته به رده چهاردهم سقوط کرده است. ایران در وزن ۶۶ کیلوگرم نماینده‌ای در جمع ۱۵ کشتی‌گیر برتر جهان ندارد.

رده‌بندی کشتی فرنگی فیلا در ماه سپتامبر به شرح زیر است.

۵۵ کیلوگرم:

۱ - ایوان تاتارینف(روسیه)، نفر اول دانشجویان جهان

۲ - البک تاژیف(بلاروس)، نفر سوم جام پیت‌لاسینسکی

۳ - ویکتور چیووانو(مولداوی)، نفر دوم دانشجویان جهان۱۲ - شیرزاد بهشتی‌طلا(ایران)، نفر اول جام یادگار امام

۶۰ کیلوگرم:

۱ - ایوان کویلاکف(روسیه)، نفر اول دانشجویان جهان

۲ - کامران مامادف(آذربایجان)، نفر دوم دانشجویان جهان

۳ - المورات تاسمورادف(ازبکستان)، نفر اول آسیا۱۳ - محمد نوربخش(ایران)، نفر اول جام یادگار امام

۶۶ کیلوگرم:

۱ - تاماش لورینژ(مجارستان)، نفر اول اروپا

۲ - آدام کوراک(روسیه)، نفر دوم اروپا

۳ - رسول چونایف(آذربایجان)، نفر اول دانشجویان جهان

۷۴ کیلوگرم:

۱ - رومن ولاسف(روسیه)، نفر اول دانشجویان جهان

۲ - آرسن جلفلکیان(ارمنستان)، نفر سوم دانشجویان جهان

۳ - کیم هیون هو(کره‌جنوبی)، نفر اول آسیا۵ - هادی علیزاده‌پورنیا(ایران)، نفر دوم دانشجویان جهان

۸۴ کیلوگرم:

۱ - سلوک چبی(ترکیه)، نفر اول بازی‌های مدیترانه

۲ - الکسی میشین(روسیه)، نفر اول اروپا

۳ - ویکتور لورینژ(مجارستان)، نفر اول جام پیت‌لاسینسکی۱۴ - طالب نعمت‌پور(ایران)، نفر سوم آسیا

۹۶ کیلوگرم:

۱ - نیکیتا ملنیکف(روسیه)، نفر اول دانشجویان جهان

۲ - آرتور آلکسانیان(ارمنستان)، نفر دوم دانشجویان جهان

۳ - چنگ ایلدم(ترکیه)، نفر سوم اروپا۸ - مهدی علیاری(ایران)، نفر سوم دانشجویان جهان

۱۲۰ کیلوگرم:

۱ - رضا کایالپ(ترکیه)، نفر اول دانشجویان جهان

۲ - یوهان مگنوس‌ائورن(سوئد)، نفر اول جام پیت‌لاسینسکی

۳ - نورماخان تینالیف(قزاقستان)، نفر سوم دانشجویان جهان

۴- امیر علیاکبری (ایران)، نفر دوم دانشجویان جهان