به گزارشافکارنیوز، این روزها با انتشار خبر سفر بلاتر به تهران، فدراسیونی ها به دنبال جور کردنش رایطی برای دیدار او با رییس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس هستند. بلاتر قرار است روز پانزدهم آبان به بهانه حضور در نشست آکادمیک علم و فوتبال که بنا شده توسط فدراسیون در محل سالن همایش ها برگزار شود به تهران سفر کرده و پس از یک روز اقامت در تهران راهی کشورهای دیگر شود.

در این باره زمزمه می شود فدراسیونی ها در صحبتی با کروش از او خواسته اند به بهانه حضور بلاتر در تهران از الکس فرگوسن دعوت کند تا برای سخنرانی در این همایش به تهران بیاید. برنامه ای که بعید می نماید کروش زیر بار آن برود. البته امکان دارد فرگوسن به خاطر حضور بلاتر در این برنامه رضایت داده و بیاید اما باید دید که این حضور بنا به چه شرایطی خواهد بود. چهره های بزرگ ورزشی بدون قرارداد و برنامه ریزی توسط مدیر برنامه هایشان جایی نمی روند و از سویی دیگر فدراسیون در این شرایط بی پولی نمی تواند از این بابت هزینه کند و برای همین دست به دامان کروش شده اند.

البته فقط فرگوسن نیست و شنیده می شود از وحید هاشمیان هم خواسته شده دو مربی تاپ و نام آور آلمانی را دعوت کند. مربیانی که ترجیحا یکی از آنها فیلیکس ماگات باشد. با اینحال فدراسیونی ها برای پانزدهم آبان برنامه های زیادی دارند که باید دید می رسند همه آنها را در یک روز انجام دهند یا برخی نیمه تمام خواهد ماند.