به گزارش افکارنیوز، حمید زینی زاده درباره این شایعه که گفته می شود کریم انصاری فر در نیم فصل تراکتورسازی را به مقصد استقلال ترک می کند، گفت: «اصلا چنین خبری صحت ندارد و ما کریم را به هیچ تیم داخلی نمی دهیم.»

زینی زاده ادامه داد: کریم در صورتی می تواند از تراکتورسازی جدا شود که پیشنهاد خارجی داشته باشد و گرنه در قرارداد او هیچ بند مبنی بر اینکه او در صورت داشتن پیشنهاد داخلی مناسب، می تواند از تراکتور جدا شود، وجود ندارد.