گروه ورزشی

- اختلافات نهان و آشکار میان حسین هدایتی و صادق درودگر مالک سابق و مدیرعامل فعلی ملوان ادامه دارد و رفقای دیروز، حالا سایه هم را با تیر می‌زنند تا آنجا که هر کدام به دنبال حذف دیگری هستند!
به گزارشافکارنیوز؛ هدایتی و درودگر به عنوان مالک و مدیرعامل با هم به باشگاه ملوان قدم گذاشتند اما این دو مدت هاست با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی پیدا کردند. هدایتی اکنون دیگر هیچ سمتی در باشگاه ملوان ندارد و تمامی سهام خود در این باشگاه را وگذار کرده با این حال به مسئولان شهر انزلی وعده داده که یک میلیارد تومان به باشگاه ملوان کمک بلاعوض می‌کند.

پولی که بواسطه حضور درودگر هنوز از پرداخت آن به ملوانان خودداری کرده است. درودگر در روزهای گذشته بار‌ها تلاش کرد با مصاحبه با رسانه‌ها و تحت فشار قراردادن هدایتی این پول را از او بگیرد و همین رفتار‌ها باعثناراحتی هدایتی شده است. او از این فضاسازی‌ها بر علیه خودش در بین اهالی ورزش خیلی ناراحت است. از سوی دیگر هدایتی از شعارهای خودجوش هواداران ملوان که به تحریک درودگر انجام می‌شود، حسابی دلخور شده و به همین دلیل پیغام داده فقط در صورتی کمک یک میلیارد تومانی را به ملوان انجام می‌دهد که صادق درودگر دیگر مدیرعامل باشگاه ملوان نباشد!

درودگر طی هفتههای اخیر با مصاحبههای فراوانش علیه حسین هدایتی جوسازی کرد و حتی او را به طور ضمنی تهدیدبه افشاگری نمود و به همین دلیل هم هدایتی چنین شرطی را گذاشته از سویی دیگر او نمیخواهد مردم تصور کنند که او در تصمیم گیریهای درودگر در مورد ملوان نقشی داشته است و میخواهد همه بدانند که تصمیمهای درودگر بدون دخالت او انجام شده و به همین دلیل خواهان برکناری درودگر است. هدایتی در روزهای گذشته نامهای هم به مسئولان شهر نوشت که حتی رونوشتی از آن را به درودگر هم نداد تا ثابت کند که دیگر درودگر را در این سمن به رسمیت نمیشناسد. ظاهرا او در این نامه شرط کمک یک میلیاردی خود به ملوان را برکناری درودگر اعلام کرده است!