به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار فرزاد جمشيدي مجري همه ساله شبكه يك سيما در برنامه هاي سحرگاهي هنگامي كه از فضائل علامه اميني سخن مي گفت به صورت كنايه آميزي اظهار داشت كه ما براي برنامه هاي فوتبالي به اندازه كافي وقت داريم اما براي علامه اميني نه. اين اظهار نظر مجري تواناي برنامه ماه خدا در حالي در سحرگاه روز بيست و دوم ماه مبارك رمضان عنوان شد كه از طرف اتاق فرمان كمبود وقت را متذكر شده بودند. به نظر مي رسد اين جمله فرزاد جمشيدي در انتقاد از گفتگوي 90 دقيقه ايه عادل فردوسي پور در برنامه نود با علي دايي باشد. اين در حالي است كه خود فردوسي پور نيز دوشنبه شب هفته جاري مانند فرزاد جمشيدي از اضافه نكردن وقت برنامه اش حسابي گرد و خاك كرد و برنامه را بدون هيچ مقدمه اي قطع كرد. بنابراين گزارش اظهارات فرزاد جمشيدي اولين انتقاد از زياد بودن برنامه هاي ورزشي در صدا و سيما نبوده است.