به گزارش افکارنیوز، رئیس کمیته داوران می گوید تا وقتی آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جریمه ای متناسب با نوع توهین به داوران برای متخلفان نداشته باشد نمی توان امید داشت که شرایط فوتبال ایران بهتر از اینی شود که حالا هست.

فریدون اصفهانیان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دایی و قهرمانی می گوید: «فعلا که اتفاق جدیدی نیست. ما هم منتظر نظر فدراسیون فوتبال هستیم. قرار شده تا دو روز دیگر نظرشان را اعلام کنند. ما هم می بینیم تا چه تصمیمی می گیرند. به هر حال ما هم خوشحال می شویم اگر تخلفی از سوی یکی از اعضای ما شده باشد، به شدت با او برخورد کنند اما اگر قرار باشد ته این ماجرا مشخص شود فقط به جامعه داوری تهمت زده شده ما خواهان این هستیم که شدیدترین برخورد را با کسانی که این رفتار را داشتند، بشود. به هر حال ما نمی پذیریم که هر اتهامی به خانواده داوری زده شود اما کوچکترین برخوردی با متخلفان نشود.»

او درباره باب شدن اعتراض به داوری از کنار زمین هم می گوید: «وقتی یکی مثل علی دایی یا امیر قلعه نویی برای رفتارهای شان با داوران مثلا ۳ میلیون تومان جریمه می شوند، این به کجای آنها بر می خورد؟ اصلا ۲ میلیون یا ۵ میلیون پول چای این بازیکنان یا مربیان هم نیست. بابا یک بازیکن جوان یکی از این تیم ها آمده می گوید داوری افتضاح بود. پسر جان شما چند وقت است که به یک تیم بزرگ آمدی که این را می گویی؟ این چه طرز اظهار نظر درباره داوری است یا اصلا مگر خود شما در زمین چه نمایشی دارید که به داور بازی این ها را می گویید. من از این برخوردها دلخورم و بارها گفتم باید این جریمه ها افزایش پیدا کند تا اصلا این بزرگواران متوجه شوند دارند برای رفتارشان جریمه می شوند. با این ۲ یا ۵ میلیون تومان ها اصلا آنها نمی فهمند که جریمه ای برای شان در نظر گرفته شده است.»

او سپس گلایه ای هم از مسئولان سابق داوری کشور کرد و گفت: «متاسفانه ما این قدر تعداد داوران لیگ برتر مان نامتجانس است که این اتفاقات می افتد. برای مثال در دوره آقای عنایت یک سری جوان به لیگ برتر آمدند و داور شدند که اصلا توان این کار را نداشتند و بعد باورشان شد که داور بین المللی هستند.

بعد ما این قدر کمبود داور داشتیم که به ناچار از داوران الیت مان برای بازی های لیگ یک استفاده می کنیم درحالی که در همه دنیا به داوران الیت شان این همه بازی نمی دهند تا هم جوان تر ها فرصت بازی داشته باشند و هم اینکه خود داوران الیت تمرکز بیشتری برای داوری داشته باشند.

ببینید الان قهرمانی با این شوکی که پشت سر گذاشته بعد از این اتفاقات خیلی سخت می تواند داوری کند. یا داوران خوب دیگر ما خیلی های شان انگیزه های شان را از دست دادند در عوض یکسری داورانی را داریم که تراز داوری در بازی های بزرگ را ندارند. البته ما امسال شروع کردیم به استفاده از داوران جوان تر. مثلا الان زرگر دارد خوب داوری می کند یا اکبریان و بقیه. همین شاهین حاج بابایی ما که مثل من آذری است و سخت هم فارسی صحبت می کند سال های قبل چقدر به مشکل خورد اما امسال ۶ داوری عالی در لیگ برتر داشته است چون ما او را بر اساس توانش به کار می گیریم.

اگر از پیشتر این نوع چیدمان برای داوران اتفاق می افتاد ما خیلی از این تنش ها را نداشتیم. داوران مان هم از مربی ها نمی ترسیدند و بازی را خیلی راحت تر کنترل می کردند. البته به نظر ما خیلی از این هیاهو ها درباره داوری ها الکی هستند و باید با آنها برخورد شود.