به گزارش افکارنیوز، میرشاد ماجدی سرپرست تیم استقلال دچار مشکلاتی شد و بدلیل ناشی از مشکلات تیمی با بیماری روبرو شده و راهی بیمارستان شد.

گفتنی است: ماجدی به عنوان سرپرست استقلال چند ساعت را در بیمارستان سپری کرد و سپس از آن برای استراحت ارهی منزل شد.

وی در دوره ی تعطیلی تمرینات دچار این مشکل شد و این موضوع باعثشد که اعضای تیم از این اتفاق بی خبر باشند زیرا در تعطیلات بسر می برند.

شایان ذکر است: ماجدی، با سرگیجه و افت فشار شدید روبرو شد و به این دلیل ناچار شد که در بیمارستان بستری شود.

از طرفی اعلام شده است که وی با اجبار پزشکان برای استراحت روبرو شده است زیرا در غیر این صورت و با حضور در کنار تیم با مشکلات بسیار زیادی روبرو می شود و بیماری اش ادامه دار می شود.