به گزارش افکارنیوز، بیشتر از دو هفته‌ای است که فوتبال تحت تاثیر اتهامی قرار گرفته که دایی به قهرمانی زده. حالا در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی‌ها به جای اینکه مربیان بحثفنی را پیش کشیده و در مورد ضعف و قوت تیمشان صحبت کنند، بعضا اشاره به مسائل داوری دارند یا به نحوی هر مساله‌ای را به ادعایی ربط می‌دهند که دایی شانزده، هفده روز پیش مطرح کرد.

همین اتفاق هم باعثتنش‌هایی در فوتبال شده و مسئولان فدراسیون را نگران کرده است. به همین خاطر اینطور که گفته می‌شود در ساختمان سئول بعد از بحثو بررسی‌های انجام شده یک پیشنهاد روبروی مسئولان انضباطی قرار گرفته.

پیشنهاد این است: «دایی را ممنوع‌المصاحبه کنید.» این پیشنهاد برای از بین بردن تنش‌های موجود در فوتبال خصوصا در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی‌ها داده شد اما از قرار معلوم مسئولان انضباطی با این پیشنهاد موافقت نکردند.

دلیل رد شدن این پیشنهاد که به نظر در رفع تنش‌ها کمک کننده است چه می‌باشد؟ گویا مسئولان ماجرای ممنوع‌المصاحبه شدن دایی در سال‌های گذشته را پیش کشیده‌اند. چند سال پیش که مسئولان کمیته انضباطی برای جلوگیری از جار و جنجال‌ها دایی را ممنوع‌المصاحبه کردند نه‌تنها مشکلی حل نشد بلکه این مربی حکم کمیته انضباطی را به سخره گرفته و به جای حرف زدن در ارتباط با بازی در مورد سرماخوردگی و داروهایی که به درد این بیماری می‌خورد صحبت کرده بود.

به همین خاطر وقتی مسائل مربوط به آن روزها دوباره در ذهن مسئولان تداعی شد به این نتیجه رسیدند که ممنوع‌المصاحبه کردن دایی دردی را دوا نمی‌کند و فقط باعثتنش بیشتری می‌شود اما آنچه مسلم است و این روزها بدجور ذهن مسئولان فدراسیون را به خود مشغول کرده این است که چطور می‌توان تنش‌ها را کم کرد؟ ‌

البته این مسئولان اگر کمی به عقب برگردند و ضعف‌های خود را در برخورد با مسائل بررسی کنند، به‌طور حتم خودشان را بیشتر از هر کسی سرزنش کرده و عامل اصلی ایجاد تنش می‌دانند.

اتفاقاتي كه بعد از بازي پرسپوليس و سپاهان افتاد اگر با مديريت قوي پيش ميرفت و مسوولان سعي در مهار آن را داشتند حالا براي آرام كردن شرايط موجود به فكر راهحلهايي از قبيل ممنوعالمصاحبه شدن دايي نميافتادند.