به گزارش افکارنیوز، اولین تمرین تیم ملی فوتبال عصر امروز از ساعت ۱۶ در کمپ‌ تیم‌های ملی آغاز شد. در این تمرین هفت لژیونر غایب بودند که آنها تا پایان هفته به اردو ملحق خواهند شد.

اشکان دژاگه سهشنبه وارد ایران خواهد شد، رضا قوچاننژاد روز چهارشنبه در تمرینات حاضر میشود. جهانبخش امشب وارد ایران خواهد شد. دانیال داوری و مسعود شجاعی روز دوشنبه به تمرینات ملحق میشوند. سردار آزمون دوشنبه شب وارد ایران میشود و مجتبی جباری و مهرداد بیتآشور تا آخر هفته در تمرین تیم ملی حاضر خواهند شد.