به گزارش افکارنیوز، ستاد برگزاری این دوره از مسابقات اسامی بهترین بازیکنان را به شرح زیر در بخش های مختلف اعلام کرد:

بهترین زننده اسپک: امیر غفور از ایران

بهترین مدافع روی تور: محمد موسوی از ایران

بهترین زننده سرویس: ویجون ژونگ از چین

بهترین لیبرو: فرهاد ظریف از ایران

بهترین پاسور: سعید معروف از ایران

امتیازآورترین بازیکن: ویجون ژونگ از چین

ارزشمندترين بازيکن: سعيد معروف از ايران