به گزارش افکارنیوز، اخیرا پروژه تجاری اداری خیابان ایران زمین واقع در شهرک قدس(غرب) تهران، متعلق به هلدینگ سورینت به دلیل نشست زمین و تخریب قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف متوقف شد.


در این حادثه بخشی از ضلع شمالی پروژه تخریب و آسیب قابل ملاحظه ای به خیابان و خانه های اطراف وارد شد. همچنین براثر این حادثه بخشی از آسفالت خیابان در مجاور قطعه زمینی به وسعت ۵ هزارمترمربع با عمق ۴۰ متر، نشست کرد و همچنین ترک های عمیقی در سطح خیابان و دیوارهای ساختمان های اطراف پدیدار شد.

این اتفاق باعثشد بار دیگر بابک زنجانی به تیتر رسانه ها تبدیل شود و البته مجری برنامه ۹۰ نیز با اشاره به این حادثه به مالک متمول راه آهن کنایه زد؛ فردوسی پور در بخش نود درجهبرنامه این هفته نوددر این خصوص گفت: پروژه های بابک زنجانی مانند تیم راه آهن در حال سقوط هستند!