به گزارشافکارنیوز، به نظر می رسد که کاخ باکینگهام به نسل بعدی بکهام ها نمی رسد، چون دیوید و ویکتوریا بکهام کاخ واقع در هرتفوردشایر را به قیمت ۱۲ میلیون پوند فروخته اند. آنها با این پول و با پولی که از فروش اتومبیل های لوکس بدست آورده اند می خواهند یک خانه اربابی ۴۵ میلیون پوندی در لندن بخرند.