به گزارش افکارنیوز، یکی از دلایل غیبت باقری بر روی نیمکت پرسپولیس عدم داشتن کارت مربیگری بود. از همین رو باقری در یک دوره کلاس مربیگری در تهران شرکت کرد و به مدت چند روز از دایی مرخصی گرفته است.

باقری پس از این کلاس با دریافت مدرک درجه ۳ برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس مشکل خاصی ندارد. این کلاس ظرف سه الی چهار روز آینده به پایان خواهد رسید.