به گزارش افکارنیوز، خودروی فتح الله زاده در کمپ پارک بود. ناگهان سر و کله جرثقیل از دور پیدا شد. همه فکر کردند برای کارهای عمرانی به کمپ آمده. اما آمد و آمد و کنار ماشین حاجی پارک کرد!

ماجرا چیست؟ «حکم توقیف اموال داریم. آمده‌ایم ماشین شما را توقیف کنیم.» این حرفی بود که راننده جرثقیل و وکیل بازیکن سرشناس در کنار مامور اجرا به فتح الله زاده زدند.

اسم بازیکن که آمد حاجی متوجه شد به خاطر طلب بازیکن است. بازیکنی که چک شخصی‌اش را به او داده بود. او هم چک را برگشت زد و پرونده به دادگاه رفت و سرانجام حکم به توقیف اموال مدیرعامل استقلال داده شد!

حاجی البته برای این که این بازیکن آن زمان جذب استقلال شود چک شخصی‌اش را به او داده بود و هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد بازیکن برود و حکم توقیف ماشینش را بگیرد.

خلاصه، این هم از فوتبال! علی فتح الله زاده برای استقلال " دلی " کار می‌کند و حتی چک شخصی‌اش را می‌دهد اما بازیکن…

اگر می‌خواهید ته این ماجرا را بدانید باید برای‌تان بنویسم که حاجی اجازه نداد ماشینش را توقیف کنند. اما اصل قضیه کمی ما را تکان داد!

راستي اسم آن بازيکن "م.الف" بود!