به گزارش افکارنیوز، اردشیر پورنعمت در خصوص تبانی داوران در لیگ برتر سیزدهم گفت: در هر قشری آدمهای متفاوتی داریم به همین علت به خاطر اشتباه یک داور و به خاطر یک جریان خاص نباید کل قشر داوری را متهم کنیم.

در هر جریانی مسائل مثبت و منفی وجود دارد شاید اتفاقاتی در چند حوزه داوری رخ داده باشد اما تا حکمی صادر نشود نمی توانیم نظیری دهیم. در هر حال یک داور نباید موجب کدورت و بی انگیزگی بقیه داوران شود.

وی همچنین در خصوص تبانی و خیانت بازیکن ها در لیگ چنین گفت: نگرش جوان هایی که در گذشته فوتبالیست می شوند با جوان های امروزی بسیار متفاوت است. متأسفانه جوانان امروزی ما با عشق و حرفه ای به فوتبال نگاه می کنند و عشق و حرفه ای به فوتبال نگاه نمی کنند و عشق به توپ جوانان قدیمی به عشق به پول تبدیل شده چون در حال حاضر به فوتبال فقط از نظر مادی نگاه می شود و این مشکل به خاطر راهنمایی اشتباه خانواده ها است چون از ابتدا به این صورت وارد مدرسه های فوتبال می شوند و با فرهنگی دور از فرهنگ فوتبال در این ورزش مهارت پیدا می کنند و تبدیل به بازیکنانی می شوند که نه تنها در زمین بازی نمی کنند بلکه شعارهایی هم می دهند که ما یا باید داور را جابه جا کنیم و یا سرمربی باید تعویض شود.

از نظر من اول خانواده ها و بعد مربیانی که در سطوح پایین تر فوتبالیست های آینده را تربیت می کنند باید این آموزش را به آنها بدهند که به فوتبال با عشق و حرفه ای نگاه کنند.

پور نعمت همچنین در خصوص نقش مدیران عامل و مدیران برنامه در این خیانت ها و تبانی هایی که در فوتبال انجام می شود گفت: از نظر من در این مسائل همه مسئولند و در بعضی از حوزه ها کم کاری شده است.

متاسفانه مدیرانی هستند که برای حفظ سمت و نیز مدیریت خود دست به هر کاری می زنند و نمی دانند که به جای حفظ پست در قبال فوتبال مسئول هستند.

در حال حاضر فوتبال ما به آدم هایی که کار بلد باشند نیاز دارد نه به کسانی که فقط به مقام و قدرت فکر می کنند و این نوعی خیانت به فوتبال است.

در کل من فکر می کنم که ورزش فوتبال ما از حرفه ای شدن دور شده است امیدوارم در این خصوص فرهنگ سازی شود و همه ی این مشکلات از بین بروند.