به گزارش افکارنیوز، آنها که دیشب در فرودگاه امام خمینی تهران بودند صحنه عجیبی از درگیری فرهاد مجیدی کاپیتان استقلال با یک عکاس را دیدند. گویا عکاس که برای عکاسی از بیت آشور بازیکن جدید تیم ملی به فرودگاه رفته بود به طور اتفاقی فرهاد مجیدی را که به همراه دخترهایش از ترکیه برمی گشته دیده و از او عکاسی کرده است.

این ماجرا به مذاق مجیدی خوش نیامده و او که سابقه کل کل با این عکاس را هم داشته شدیدا به او اعتراض می کند. ماجرا تا درگیری فیزیکی هم پیش می رود و دست آخر با جمع شدن سایر مسافران عکاس قبول میکند که عکسهای مجیدی را پاک کند تا موضوع تمام شود.